365 дни на психотерапията: 232 – Контрапрeнос

Съвкупност от безсъзнателни реакции на аналитика спрямо личността на анализирания и особено по отношение на неговия пренос (перенос). В това свое значение К. се явява възпрепятстващ, изкривяващ фактор в лечението. В своето по-широко значение К. представлява емоционалното отношение на аналитика към неговия пациент, като той включва неговата реакция на определени моменти в поведението на пациента … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 232 – Контрапрeнос