365 дни на психотерапията: 230 – Контрастна психотерапия по Завилянская

Методика за въздействие върху позицията на болния по отношение на психотравмиращи фактори. Подчертавайки особената роля на патологично изменените асоциации при формирането на психопатологични структури, Л. И. Завилянская (Л. И. Завилянская,  1968) разработва методика за предизвикване на асоциации, като последните се видоизменят от терапевта в зависимост от природата на заболяването, от неговата динамика и от личностните … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 230 – Контрастна психотерапия по Завилянская