365 дни на психотерапията: 229 – Дзен-психотерапия

Дзен не е религия и не е философия, а е начин на живот, който обезпечава на човека хармония със самия него и с околния свят, избавя го от страха и от други тягостни преживявания и води към свобода и пълна духовна реализация. Във връзка с това е трудно да се оцени психотерапевтичното значение на дзен. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 229 – Дзен-психотерапия