365 дни на психотерапията: 228 – Оценка на ефективността на психотерапията

Нарастващата тенденция към интеграция на психотерапията в общата медицина и превръщането ù в общомедицинска специалност изостря въпроса за ефективността на психотерапията — за предпоставките, критериите и методите за нейната оценка. Необходимостта да се разработят критерии и методи за О. Е. П. става все актуален във връзка с изпреварващото развитие на методите, на организационните форми на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 228 – Оценка на ефективността на психотерапията