365 дни на психотерапията: 225 – Биполярна терапия

Ситуацията на терапия, от една страна, и ситуацията на реалността в медицинското учреждение, в което болният се намира за лечение, са принудително разединени и невинаги са съгласувани. В процеса на психотерапия се осъществява конфронтация (конфронтация) на пациента с неговите представи, фантазии и стремежи, които се подлагат на анализ; намирайки се в клиниката, той е длъжен … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 225 – Биполярна терапия