365 дни на психотерапията: 224 – Бек

Аарън (Бек Аарон, Beck А. Т., род. през 1921 г.). Основател на когнитивната психотерапия (когнитивная психотерапия), една от най-влиятелните и емпирично валидизирана форми на психотерапия към днешна дата. Б. внася съществен принос в съвременната психиатрия и психология, доколкото предложената от него психотерапия се оказва ефективна в лечението на депресията и тревожността. Всъщност неговият модел се … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 224 – Бек