365 дни на психотерапията: 222 – Активно обсъждане и психотерапевтично огледало на Либих

Прийоми, използвани в процеса на групова психотерапия на болни (Либих С. С., 1974), които позволяват по заобиколен начин на пациента да достигне до осъзнаване (осознание) на връзката между невротичната му симптоматика и собствените му проблеми, да разбере значението на своите неконструктивни начини на поведение за възникването на тези проблеми и за тяхното поддържане. Осъзнаването обикновено … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 222 – Активно обсъждане и психотерапевтично огледало на Либих