365 дни на психотерапията: 221 – Анозогнозия при болни от наркомании

Недостатъчната изученост на проблема за анозогнозията у наркологично болни е обусловена от нейната сложност и терминологична неяснота, доколкото като нейни синоними се използват изрази като: анозогнозия, некритичност, вътрешна картина на болестта, самооценка и идентификация. Същевременно преодоляването на анозогнозията у наркологично болните се явява една от най-важните задачи на психотерапията. Феноментъ, криещ се зад гореизброените термини, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 221 – Анозогнозия при болни от наркомании