365 дни на психотерапията: 220 – Предгрупова техника на Лонерган

Концепията на Лонерган (Лонерган, Lonergan E. С.) представлява сама по себе си не толкова същински методически прийом, колкото представяне на нейния опит в груповата психотерапия (групповая психотерапия) с болни с група соматична патология, за които е характерно затварянето в себе си, засилената фиксация върху собствените им преживявания. Работата с такива болни има редица свойства, които … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 220 – Предгрупова техника на Лонерган