365 дни на психотерапията: 219 – Принципът „тук и сега“ в психотерапията

Един от принципите на психотерапията, който обозначава концентрирането на пациента или на групата върху процеси, протичащи в даден конкретен момент и на дадено конкретно място, фокус върху актуалните взаимоотношения, взаимодействия и преживявания. Редица психотерапевтични школи постулират този принцип в качеството му на водещ (гещалт-терапия/гештальт-терапия, групи за срещи/группы встреч и пр.), други го свързват с миналия … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 219 – Принципът „тук и сега“ в психотерапията