365 дни на психотерапията: 218 – Проблемно-ориентирана психотерапия на Блазер, Хайм, Рингер и Томен

Проблемно-ориентираната психотерапия, разработена в началото на 80-те години от швейцарските психотерапевти от Бернския университет Блазер, Хайм, Рингер, Томен (Blaser A., Heim E., Ringer Ch., Thommen M.), представлява сама по себе си индивидуален краткосрочен интегративен метод на психотерапия, който включва елементи от психоанализата (психоанализ), когнитивно-поведенческата психотерапия (когнитивно-поведенческая психотерапия), гещалт-терапията (гештальт-терапия) и телесно-ориентираната психотерапия (телесно-ориентированная психотерапия). Този … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 218 – Проблемно-ориентирана психотерапия на Блазер, Хайм, Рингер и Томен