365 дни на психотерапията: 217 – Психотерапевтичен кабинет

П. К. се явява основно структурно подразделение на психотерапевтичната служба, тя е форма на организация на психотерапевтичната помощ. В условията на етапната (степенувана) психотерапевтична помощ за болните с погранични нервно-психични разстройства, П. К. се организира на базата на лечебно-профилактичните учреждения, изпълняващи функции на различни етапи от оказването на психотерапевтичната помощ. П. К. се организира на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 217 – Психотерапевтичен кабинет