365 дни на психотерапията: 216 – Психотерапевтичен контакт

Всички психотерапевтични направления подчертават значението на П. К. между лекаря и болния, не само за създаването на оптимални условия за лечение, но и като инструмент за психично влияние, което е способно да доведе до положителни промени в чувствата, отношенията и поведението на пациента. П. К. съдържа следните лечебни компоненти: удовлетворение на очакванията и на потребностите, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 216 – Психотерапевтичен контакт