365 дни на психотерапията: 215 – Психотерапевтичен клуб

Във връзка с това, че в продължение на 1-2-месечното обичайно пребиваване на пациента в специализирано отделение по неврози (гранични състояния) невинаги се разрешава успешно целия комплекс от лечебно-рехабилитационни задачи, съществуват различни форми на поддържаща психотерапия (поддерживающая психотерапия) след изписване на болния от стационара. Това могат да бъдат групи за амбулаторна поддържаща психотерапия в рамките на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 215 – Психотерапевтичен клуб