365 дни на психотерапията: 214 – Психотерапевтични методи в психологията на здравето

През последните години в нашата страна и в чужбина се формира ново научно направление — „психология на здравето” (психология здоровья). Този отрасъл на знанието представлява свообразен синтез между психологията и валеологията. Валеологията се явява наука за индивидуалното здраве на човека и се състои от две основни части: валеософия (валео — здоровье/ здраве, софия — мъдрост/ … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 214 – Психотерапевтични методи в психологията на здравето