365 дни на психотерапията: 213 – Психотерапия при неврози и други гранични състояния

Най-разпространената представа за неврозите като психогенни разстройсва, в чиито механизми на развитие, за чиято компенсация и декомпенсация определяща е ролята на психичния фактор, обяснява адекватността и широкото разпространение на различни форми на психотерапия преди всичко при тази група заболявания. Самото съдържание на психотерапията при неврозите, нейните цели и задачи са различни и се определят от … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 213 – Психотерапия при неврози и други гранични състояния