365 дни на психотерапията: 212 – Психотерапия при психози

Психотерапията, явяваща се особено адекватна в случаите на психогенни разстройства, преди всичко в нейните групови формати, се прилага също и при психични заболявания с ендогенен характер. Значението на психотерапията при психозите се посочва от известни родни психиатри като С. С. Корсаков (С. С. Корсаков, 1911), Ю. В. Канабих (Ю. В. Каннабих, 1934), в по-ново време … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 212 – Психотерапия при психози