365 дни на психотерапията: 211 – Психотерапия при соматичните заболявания

Понастоящем се отбелязва все по-голяма интеграция на психотерапията в соматичната медицина. Обект на психотерапевтични въздействия стават различни заболявания и преди всичко т.н. психосоматични разстройства. Същевременно, както отбелязва един от видните представители на психосоматичната медицина Стоквис (Стоквис, Stokvis В.), „успехите на психотерапията в психосоматиката вече не са особено впечатляващи. Няма смисъл те да се доукрасяват: в … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 211 – Психотерапия при соматичните заболявания