365 дни на психотерапията: 210 – Психотерапия на сексуалните нарушения

Много важна е за лечебната практика, доколкото почти при всички видове сексуални нарушения, психичните фактори в етиопатогенезата играят водеща роля (Васильченко Г. С., 1980, и др.). Понастоящем П.С. Н. се основава на научно обосновани подходи, които позволяват да се осъществява въздействие върху различните страни на психичния компонент на сексуалните нарушения и на сексуалната дисхамония. Обхватът … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 210 – Психотерапия на сексуалните нарушения