365 дни на психотерапията: 209 – Когнитивна рeтрибуция по Бек

На англ. ез. reattribution, alternative explanation. Методика, описана от Бек ((Бек, Beck А. Т.) през 1979 г., която по същността си представлява последователност от действия с цел промяна на патологизиращите пациента автоматизирани (привични) „мисловни последователности/вериги” (цепочки мыслей). Методиката включва три групи прийоми: Проверка на това доколкото когнициите на пациента са изпълнени с реално съдържание. Осъществява … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 209 – Когнитивна рeтрибуция по Бек