365 дни на психотерапията: 208 – Класическо обуславяне

Основополагащ принос в теорията за класическите условни рефлекси има И. П. Павлов (И. П. Павлов). Неговата теория за условните рефлекси се явява онзи фундамент, върху който се развива поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия). И. П. Павлов първи отговаря на въпроса по какъв начин неутралният стимул може да предизвика същата реакция, както и безусловният рефлекс, който протича … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 208 – Класическо обуславяне