365 дни на психотерaпията: 207 – Класификация на психотерапевтичните методи

С развитието на психотерапията нараства потребността от систематизиране на използваните психотерапевтични методи. Всеки един от тях представлява сам по себе си способ за оказване на лечебно въздействие върху психиката и чрез нея – на целия човешки организъм. Понятието метод в психотерапията е крайно размито – това се проявява преди всичко в различните класификации на методите. … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 207 – Класификация на психотерапевтичните методи