365 дни на психотерапията: 206 – Kларификация

Означава осветляване, проясняване. Кларификацията е психоаналитичен термин, който обозначава възникването на силно чувство, на вътрешна увереност в това, че с многозначността или противоречивостта е приключено и човек твърдо знае какво именно трябва да прави по-нататък. „Кларификационната забележка е особено изказване на психотерапевта, с което той повтаря онова, което е казал пациента, като използва по-ясни термини. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 206 – Kларификация