365 дни на психотерапията: 236 – Сомато-ориентирана психотерапия по Маурер

Разработена е от Маурер (Маурер, Maurer I., 1986) — директор на Института за сомато-ориентирана психотерапия в Цюрих. Под това название авторката разбира интегративен психотерапевтичен подход, при който се отчитат не само психосоциалните и личностните фактори, но и телесното функциониране на човека. Целта на метода се явява това пациентът да достигне до адекватно осъзнаване (осознание) на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 236 – Сомато-ориентирана психотерапия по Маурер

365 дни на психотерапията: 235 – Психотерапия чрез личностно-средово взаимодействие по Соложенкин

Системата на личностно-средовото взаимодействие се състои от четири елемента: „реални” («реальные») личност и среда („реално” личностно-средово взаимодействие, „реальное» личностно-средовое взаимодействие), „идеални” личност и среда („идеално” личностно-средово взаимодействие, „идеальное» личностно-средовое взаимодействие). Последното се явява системообразуващ фактор, който обуславя саморазвитието на системата и се явява пусков механизъм на психичната адаптация, благодарение на който функционират всички елементи на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 235 – Психотерапия чрез личностно-средово взаимодействие по Соложенкин

365 дни на психотерапията: 234 – Интегративна психотерапия по Петцолд

Метод, насочен към интегрирането на различни направления и едновременно правещ опит да обезпечи научен фундамент на психотерапевтичната дейност.  Този метод е наричан също интегративна гещалт-терапия. Интегративната терапия започва да развива в средата на 60-те години  на 20-ти век немският психолог, теолог и философ Петцолд ((Петцольд (Petzold H., род. през 1942 г.)) съвместно с неговите сътрудници. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 234 – Интегративна психотерапия по Петцолд

365 дни на психотерапията: 233 – Аверсивна терапия

Аверсивните методики (лат.  aversio — отвращение) лежат в основата на практическото приложение на експерименталните теории за ученето (научение). Понастоящем те могат да се диференцират на методики, основани на модела на И. П. Павлов (И. П. Павлов) (класическо обуславяне/классическое обусловливание) и на модела на Скинър (Скиннер, Skinner В. F.) (оперантно обуславяне/оперантное обусловливание). В методиките, основани на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 233 – Аверсивна терапия

365 дни на психотерапията: 232 – Контрапрeнос

Съвкупност от безсъзнателни реакции на аналитика спрямо личността на анализирания и особено по отношение на неговия пренос (перенос). В това свое значение К. се явява възпрепятстващ, изкривяващ фактор в лечението. В своето по-широко значение К. представлява емоционалното отношение на аналитика към неговия пациент, като той включва неговата реакция на определени моменти в поведението на пациента … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 232 – Контрапрeнос

365 дни на психотерапията: 231 – Контрапроекция по Хевънс

Методът на Хевънс (( Хэвенс (Havens I.)) се явява един от малкото предложени за работа с психотични болни, които се намират в остро налудно състояние. Целта на метода е не да се въздейства върху самата налудна симптоматика, а да се установи терапевтичен контакт с болния с налудности, който да облекчи провеждането на биоогична терапия, а … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 231 – Контрапроекция по Хевънс

365 дни на психотерапията: 230 – Контрастна психотерапия по Завилянская

Методика за въздействие върху позицията на болния по отношение на психотравмиращи фактори. Подчертавайки особената роля на патологично изменените асоциации при формирането на психопатологични структури, Л. И. Завилянская (Л. И. Завилянская,  1968) разработва методика за предизвикване на асоциации, като последните се видоизменят от терапевта в зависимост от природата на заболяването, от неговата динамика и от личностните … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 230 – Контрастна психотерапия по Завилянская

365 дни на психотерапията: 229 – Дзен-психотерапия

Дзен не е религия и не е философия, а е начин на живот, който обезпечава на човека хармония със самия него и с околния свят, избавя го от страха и от други тягостни преживявания и води към свобода и пълна духовна реализация. Във връзка с това е трудно да се оцени психотерапевтичното значение на дзен. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 229 – Дзен-психотерапия

365 дни на психотерапията: 228 – Оценка на ефективността на психотерапията

Нарастващата тенденция към интеграция на психотерапията в общата медицина и превръщането ù в общомедицинска специалност изостря въпроса за ефективността на психотерапията — за предпоставките, критериите и методите за нейната оценка. Необходимостта да се разработят критерии и методи за О. Е. П. става все актуален във връзка с изпреварващото развитие на методите, на организационните форми на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 228 – Оценка на ефективността на психотерапията

Уебинар на м. октомври „Как се разпознава отчайващият специалист по подбор“

В уебинара този месец говорим за това кои са типичните грешки в подбора, които, внимание!, допускат дори и специалистите по подбор в международните и утвърдени на пазара компании. Очевидно е, че почти трите десетилетия професионален подбор на служители в България не са достатъчни, за да се избегнат: - избирането на служители "по свой образ и … Прочетете повече Уебинар на м. октомври „Как се разпознава отчайващият специалист по подбор“