365 дни на психотерапията: 205 – Каузална психотерапия

КАУЗАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (лат. causa — причина). Метод за психотерапия, основан на принципите за анализ на причинността в социалната сфера и на устойчивите представи за конкретните причинни връзки (каузална схема). Каузалната схема се разкрива от 3 принципа: 1) принципът на обезценяване, или възприемането на ролята на дадена причина в обусловаването на дадено събитие като маловажно вследствие … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 205 – Каузална психотерапия