365 дни на психотерапията: 204 – Интердисциплинарен характер на психотерапията

Психотерапията като метод, който при който се използват психични (психологически) средства за лечебно въздействие, се явява пресечна точка на редица области на знанието: медицина, психология,  социология, педагогика и др. Интердисциплинарността като понятие получава особено разпространение във връзка с научно-техническия прогрес при възникването на бързо развиващите се гранични дисциплини, което се съпровожда от диференцирането на областите … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 204 – Интердисциплинарен характер на психотерапията