365 дни на психотерапията: 203 – Интензивна психотерапия

Характеризира се с 1) спешен характер на оказаната помощ, като помощта е свързана с наличието на жизнено важни за пациента проблеми, които изискват активната намеса на психотерапевта в ситуацията и оказването на емоционална подкрепа (эмоциональная поддержка) на пациента (суицидно поведение, фобии и др.); 2) разкриване на вътреличностни конфликти и коригиране на неадаптивните когнитивни нагласи, които … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 203 – Интензивна психотерапия