365 дни на психотерапията: 202 – Интегративна психотерапия

През последното десетилетие нараства интересът на изследователите и на практиците към проблемите и възможностите за развитие на И. П. (Beitman В. D., Goldfried M. R., Norcross J. С., 1989). За значимостта на интегративното движение в психотерапията свидетелства и издаването на международното „Списание за интегративна и еклектична психотерапия” («Журнала интегративной и эклектической психотерапии»). За разлика от … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 202 – Интегративна психотерапия