365 дни на психотерапията: 201 – Инсайт

ИНСАЙТ. Понятието И. (англ. insight — достижение, озарение) отразява психичния феномен на внезапното, ново и неосновано на миналия опит разбиране, достигането на съществените отношения и структури на ситуацията като цяло, посредством което се осъществява осмислено решаване на даден проблем. То  е въведено от гещалт-психологията (Кьолер, Кёлер, Kohler W.) и се противопоставя на бихевиористкото понятие „проби и грешки”. В първия случай решението на проблема се осъществява мигновено, а във втория – постепенно, по пътя на дълги търсения. Освен това, за гещалтистите И. означава преход към една нова познавателна, образна структура, в съответсвие с която веднага се променя и характерът на приспособителните реакции. .

В психотерапията И. представлява сам по себе си сливане на емоционалните преживявания на пациента в условията „тук и сега” с когнитивното отчитане на предшестващите ги причини и събития и последиците от наличния у него дезадаптивен житейски стереотип. В рационално-емоционалната (рационально-эмоциональной и когнитивната психотерапия (когнитивная психотерапия) И. се разглежда като процес на установяване на зависимост между житейските събития и психичните реакции. Той е свързан с установяването на значенията, които пациентът придава на външното си обкръжение и на своите вътрешни усещания.

В психодинамичната психотерапия инсайт-ориентираните беседи започват с анализ на симптомите, след което акцентът се пренася върху емоционалните състояния, осъществява се преход към И. с отчитане на връзките между емоционалните състояния и житейската ситуация, а по-късно и към личностните стереотипи и представите, които са създали дадената житейска ситуация, и накрая –  към опита от ранното детство. За постигането на И., а също така и за изследване на функционирането на личността на болния от невроза, се изисква разностранно изследване на произхода на невротичните стереотипи и представи като обясними реакции и способи за адаптация към психотравмиращия опит от ранния период на развитие. И. е взамосвързан с интерпретациите (интерпретация, с помошта на които пациентът постепенно бива воден към осъзнаването (осознание) на ролята на Едиповия комплекс (эдипов комплекс) в произхода на неговите проблеми. В резултат на това у пациента настъпва внезапно прозрение, И., в съзнанието се установяват връзки между настоящите му проблеми, страове, едипови влечения, пренос (перенос) в отношенията с психоаналитика. Последващата преработка на И. води до съответни личностни изменения на пациента.

При личностно-ориентираната (реконструктивна) психотерапия ((личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия)) разширяването на сферата на съзнанието протича, в частност, вследствие на И., на новото разбиране на преди това неосъзнатите връзки между настоящето и миналото в представите, преживяванията и поведението на човека. Постиганата дълбочина на И. може да бъде различна. Първото ниво е на преимуществено интелектуалното разбиране; в съзнанието на пациента възниква връзка между проявите на неврозата и психотравмиращите фактори (на патогенната ситуация), което се явява единствено условие за провеждането на психотерапия. Второто ниво е това на осъзнаването от пациента на връзките между патогенната ситуация и особеностите на личността, които позволяват да се изясни съществуването и съдържанието на вътреличностните конфликти. Третото ниво включва осъзнаването на връзките между стереотипите на личностно реагиране и вътреличностните конфликти, психичните защити (психологическая защита), свързани с нарушенията в системата от отношения, формирана в процеса развитие на личността на различни житейски етапи.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s