365 дни на психотерапията: 201 – Инсайт

ИНСАЙТ. Понятието И. (англ. insight — достижение, озарение) отразява психичния феномен на внезапното, ново и неосновано на миналия опит разбиране, достигането на съществените отношения и структури на ситуацията като цяло, посредством което се осъществява осмислено решаване на даден проблем. То  е въведено от гещалт-психологията (Кьолер, Кёлер, Kohler W.) и се противопоставя на бихевиористкото понятие „проби … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 201 – Инсайт