365 дни на психотерапията: 200 – Индивидуална психология

Създадена от Алфред Адлер (Альфред Адлер, Adler А.), И. П. се явява голяма крачка напред в разбирането на човека, на неповторимостта на неговия уникален житейски път. Именно И. П. предвижда много положения на хуманистичната психология, на екзистенциализма, гещалт-терапията (гештальт-терапия) и др. И. П. включва в себе си понятия като: житейски цели (жизненные цели), стил на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 200 – Индивидуална психология