Уебинар на м. септември – „Защо грижливото и отговорно родителство не гарантира добри резултати?“

В месечния уебинар с провокативно заглавие "Защо грижливото и отговорно родителство не гарантира добри резултати" говорим за важността на влиянието на различни фактори: - вътрепсихични (генетични и индивидуални) и - социални върху онтогенетичното (индивидуално) психично развитие на детето. Без да омаловажаваме най-важната роля в ранното детско развитие - тази на родителите и особено на майката, … Прочетете повече Уебинар на м. септември – „Защо грижливото и отговорно родителство не гарантира добри резултати?“

365 дни на психотерапията: 199 – Имагогика

ИМАГОГИКА (лат. imago — образ, вид). Предложена е от създателя на онтопсихологията (онтопсихология) Менегети (Менегетти (Meneghetti Т). Представлява като цяло метод на психотерапия, ориентиран към онтопсихологията. Той позволява да се очертаят зоните на психична проблематика, недостъпни за съзнанието. В същността си методът представлява привеждане в движение на образи от безсъзнателното на пациента и извеждането им … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 199 – Имагогика