365 дни на психотерапията: 198 – Значение на позитивния образ на човека в епохата на транскултурната психотерапия

В основата на съвременната световна криза — както в индивидуалния, така и в обществения живот […], безусловно лежат различни причини и с тяхното изследване отдавна се занимават специалисти от най-различни дисциплини. От психотерапевтична гледна точка, този въпрос за разглеждането на човека придобива особено значение и, изхождайки от неговото влияние върху междуличностните отношения, дори може да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 198 – Значение на позитивния образ на човека в епохата на транскултурната психотерапия