365 дни на психотерапията: 197 – Директивно и недирективно поведение на психотерапевта

Поведението на психотерапевта в неговите взаимоотношения с пациента може да се проявява доинамично или устойчиво в хода на лечението под формата на директивно и недирективно ролево поведение. Във всеки един конкретен момент от лечебния процес, лекарят трябва да отчита, от една страна, своите стратегически задачи, а от друга – изменящите се потребности, очаквания и нагласи … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 197 – Директивно и недирективно поведение на психотерапевта