365 дни на психотерапията: 196 – Холотропна терапия

ГОЛОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ (гръц. holos — цял и tropos — завой, посока). Тази психотерапевтична стратегия, разработена от Гроф (Гроф, Grof S.), използва за постигането на терапевтичен ефект изменени състояния на съзнанието, предизвикани с помощта на управлявано дишане, провокираща музика и други форми на звуково въздействие, на специфични прийоми за работа с тялото и рисуване на мандали … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 196 – Холотропна терапия