Есенна тренинг-група за личен опит

Институт за личностна и организационна ефективност организира група за личен опит по авторска методика, в която се използват техники от психоаналитична ориентираната терапия, психодрамата, арт-терапия, танце-двигателната и гещалт-терапията, така че участниците имат възможността да усетят как работят тези техники със собствено преживяване. Групата ще се води от терапевт и при възможност – котерапевт. Груповата работа … Прочетете повече Есенна тренинг-група за личен опит

365 дни на психотерапията: 195 – Психотерапевтична намеса

Вид (тип, форма) психотерапевтично въздействие, което се характеризира с определени цели и с избор на съответстващи им средства за въздействие, т.е. методи. Терминът П. Н. може да обознаава конкретен психотерапевтичен прийом (разясняване, уточнение, стимулация, вербализация/вербализация, интерпретация/интерпретация, конфронтация/конфронтация, учене/научение, тренинг/тренинг, съвет и др.), а също така обща стратегия на поведение на психотерапевта, тясно свързана с теоретичната … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 195 – Психотерапевтична намеса