365 дни на психотерaпията: 194 – Психотерапевтично отделение

Специализирано учреждение (подразделение на стационара), предназначено за провеждане на лечение предимно с използване на психотерапевтични методи. П. О. се организира в психиатричните болници в краищата, областите и градовете, в рамките на големите психоневрологични диспансери и психотерапевтични центрове и по-рядко – в общосоматичните стационари. Тези отделения встъпват в качеството им на едно от звената в организираната … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 194 – Психотерапевтично отделение