365 дни на психотерапията: 193 – Психотерапия

ПСИХОТЕРАПИЯ (от гр. ез. psyche — душа и therapeia — лечение). Понастоящем не се явява еднозначно разбирана област на научни знания и практически подходи, а представлява единствено съчетание и частично взаимодействие между тях. Отличава се с различни психологични, медицински, антропологични, социоикономически, екологични и философски нагласи и изключително широк спектър на приложение. Най-общо Бастин (Bastine R., … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 193 – Психотерапия