365 дни на психотерапията: 191 – Психотерапия в медицината на катастрофите

Психогенните разстройства при стихийни бедствия и масови катастрофи заемат особено място във връзка с това, че те могат едновременно да възникват у голям брой хора, като такава се внася дезорганизация в общия ход на спасителните и възстановителните работи. Това определя необходимостта от оперативна оценка на състоянието на пострадалите, от прогнозиране на проявите на нарушения, а … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 191 – Психотерапия в медицината на катастрофите