365 дни на психотерапията: 190 – Психотерaпия в геронтологичната практика

Комплекс от психотерапевтични мерки, насочени към възстановяване и акивизиране на телесните, психичните и социалните функции, навици и възможности, а също така и към решаването на конкретни проблемни ситуации, с които пациент в напреднала възраст не може да се справи самостоятелно. Използването на психотерапевтичните методи в геронтологичната практика е свързано с отказването през последните години от … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 190 – Психотерaпия в геронтологичната практика