365 дни на психотерапията: 186 – Транзакционен анализ

Създател на Т. А. е американският психиатър Берн (Берн, Berne E.). Съгласно неговата концепция, човекът е програмиран да взима „ранни решения” («ранние решения») по отношение на своята житейска позиция. Той преживява своя живот по „сценарий”, написан при активното участие на неговите близки, преди всичко на неговите родители и взима решения в своето настояще, основани на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 186 – Транзакционен анализ