365 дни на психотерaпията: 185 – Транскултурна психотерапия

Направление в психотерапията, което се занимава със значението и влиянието на културните фактори (върху нея – бел. прев.). Доколкото в дадения момент тя все още не се явява самостоятелна дисциплина, то тук е по-уместно да се говори за движение в рамките на психотерапията. Сходен подход е наличен и в психиатрията, в рамките на която се … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 185 – Транскултурна психотерапия