365 дни на психотерапията: 184 – Сензитивен тренинг

Една от формите на групово-динамичния тренинг. Терминът „сензитивност” (сенситивность) в този контекст се разбира като способност да се предсказват мислите, чувствата и поведението на другия човек, като способност да се възприемат, разбират, запомнят и структурират социално-психологическите характеристики на другите хора или групи и на основание на това да се прогнозира тяхното поведение и дейност. Смит … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 184 – Сензитивен тренинг