365 дни на психотерапията: 183 – Тренинг-група

Група, в която се провежда тренинг с определена ориентация или групова психотерапия (групповая психотерапия). Съставът на Г. Т, особеностите на протичащите в нея процеси, на целите и на методиката ù на работа, зависят от изходната теоретична позиция, от принципите и критериите за извеждане на отделните теоретични категории. В съвременната теория за Т. Г. съществуват различни … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 183 – Тренинг-група