365 дни на психотерапията: 182 – Триада на Роджърс

Роджърс (Роджерс/ Rogers С. R.), автор на клиент-центрираната психотерапия (клиент-центрированная психотерапия), посочва необходимите условия за успешния психотерапевтичен процес, които като цяло са достатъчно независими от частните характеристики на самия пациент. Сред тях той изброява 3 условия, които се отнасят до личността на психотерапевта: Психотерапевтът е конгруентен в отношенията си с пациента. Конгруентността или автентичността на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 182 – Триада на Роджърс