365 дни на психотерапията: 181 – Убеждаване

Представлява само по себе си психотерапевтичен метод за психично въздействие върху съзнанието на пациента посредством промяна на неговите предишни съждения. У. изгражда основата на рационалната психотерапия (рациональная психотерапия). Коригирането на неадекватното възприемане на болестта се осъществява преимуществено с помощта на У. Психотерапевтът провежда съответен на поставената задача подбор на фактите и ги подрежда в логичен ред с цел чрез тях да доведе пациента до нужните изводи. Беседвайки с болния, той разглежда и анализира внимателно всички обективни и субективни данни, като така разкрива на пациента как действат механизмите на възникване и развитие на разстройствата. След това психотерапевтът преминава към У., по пътя на което достига промяна на отношението на пациента към болестта и лечението.

В рационалната психотерапия на Дежерин (Дежерин, Dejerine J.), за разлика от тази на Дюбоа (Дюбуа (Dubois P.), У.  се основава в по-голяма степен на емоционалното, отколкото на интелектуалното въздействие. В негова психотерапия разсъжденията придобиват действена сила, ако се съпровождат от емоционално влияние. Лекарят предлага на пациента логически доказателства, които последният да обмисли, преживее и приеме.

Невъзможно е да се отдели от У. неговия сугестивен елемент, който е свързан с авторитетната личност на лекаря и съответно оказва влияние на ефективността на метода. М. Бехтерев (Бехтерев, 1911), описвайки метода „лечение чрез превъзпитание” («лечение перевоспитанием»), смята за полезно съчетаването на У. и на внушение (внушение), особено при болните със слабо развита критичност и в частност при децата, с цел да се укрепи волята и да се формират нови асоциации. Той подчертава важността с помощта на У. болният да привикне към по-високи нравствени възгледи, което ще подпомогне укрепването на Аза на пациента или на това чрез този метод последният да се преориентира към други цели и видове дейност.

Моралното У. се явява в една или друга степен съставна част на всяка една форма на психотерапия, дори ако психотерапевтът не го декларира и осъзнава като такова. Той съзнателно или неволно обучава пациента в конструктивен начин на живот, т.е. убеждава го да поеме лична отговорност за своите собствени постъпки и да вземе бъде активен в управлението на своя живот, т.е. като цяло му предава своята философия – тази на един зрял, независим и отговорен човек.

Разубеждаването (переубеждение, персуазия – рус. ез.) представлява процес на замяна (промяна, преправяне, трансформация) на по-рано сформираното убеждение с ново под влиянието на допълнителна или разяснителна информация, получена от различни източници и в различни ситуации. Разубеждаването в психотерапията има за цел последователното и насочено формиране на убеждения, които променят в терапевтична посока представите на пациента за механизмите на заболяването му и неговите лечение и прогноза.

Следва да се отбележи обаче, че макар У. като метод предимно на рационалната психотерапия да води до разширяване на информационната страна на съзнанието, до укрепване на някои личностни нагласи или до коригиране на погрешните възгледи, то не е достатъчно ефективно при решаване на задачи, свързани с личностни промени, с преизграждане на нарушените отношения на личността, от които произтичат патологичните разстройства.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s