365 дни на психотерапията: 181 – Убеждаване

Представлява само по себе си психотерапевтичен метод за психично въздействие върху съзнанието на пациента посредством промяна на неговите предишни съждения. У. изгражда основата на рационалната психотерапия (рациональная психотерапия). Коригирането на неадекватното възприемане на болестта се осъществява преимуществено с помощта на У. Психотерапевтът провежда съответен на поставената задача подбор на фактите и ги подрежда в логичен … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 181 – Убеждаване