365 дни на психотерапията: 180 – Флаш-терапия по Балинт

Методиката на Балинт (Балинт, Balint M.) представлява сама по себе си оригинален прийом за интензифициране на психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая психотерапия). Разработвайки краткосрочни модели за психотерапия, Балинт установява, че фокусът на намесата може да се определи единствено с помощта на т.н. „детективна” (детективная) техника за психоанализа (психоанализ), при която на фона на формиращите се пренос (перенос) … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 180 – Флаш-терапия по Балинт