365 дни на психотерапията: 179 – Философска психотерапия по Сахакян

Философската психотерапия по Сахакян (Саакян, Sahakian W. S., 1976) представлява система, която използва представите, нагласите, убежденията, светогледа (житейската философия) на човека като средство за изменение, контрол или за справяне с неговите психични или емоционални проблеми и, следователно, за оказване на влияние върху неговите поведенчески стереотипи, върху неговото психично и емоционално състояние. Авторът изхожда от теоретичната … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 179 – Философска психотерапия по Сахакян