365 дни на психотерапията: 178 – Фази на развитие на психотерапевтичната група

Това са етапи на груповия процес, които се характеризират със специфични видове активност и взаимодействие на участниците в групата и които изпълняват различни функции. Специфичният фазов характер на процеса на групова психотерапия (групповая психотерапия), който се установява както на ниво общогрупови променливи, така и равнището на индивидуално-психичните показатели, е признат от психотерапевтите-практици и от изследователите … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 178 – Фази на развитие на психотерапевтичната група